Vertical System 1.0

Het product

Het product wat geproduceerd gaat worden, is een modulair groen gevelsysteem wat demontabel is per module. Één module heeft een oppervlakte van 0.25m^2. De buitenste laag van het product zal bestaan uit kokosvezel, in het kokosvezel zal een pakket steenwol zitten samen met aluminium. Aan het aluminium zitten bevestigingshaken die er voor zorgen dat het element aan een regelwerk bevestigd kan worden.

Het product bestaat dus uit een aantal onderdelen, elk onderdeel zal hieronder kort toegelicht worden. 

Kokosvezel

Kokosvezel

De buitenste laag van het product zal van kokosdoek gemaakt worden. We hebben hiervoor gekozen omdat het een natuurlijk product en om de reden dat dit materiaal vorst vast is waardoor de planten niet doodvriezen. Dit komt door de isolerende waarde van het materiaal.

Steenwol

De binnenste laag zal uit steenwol bestaan. Dit materiaal is een isolatiemateriaal wat vaker bij gebouwen gebruikt wordt. In de module zal het gebruikt worden als materiaal waar de planten in kunnen wortelen. Er is voor dit materiaal gekozen omdat het water tussen de vezels blijft zitten waardoor de planten makkelijk bij hun voedingsstoffen kunnen komen, voor de isolerende waarden en omdat dit materiaal voor veel bedrijven een reststroom is. Het materiaal kan hierdoor volledig hergebruikt worden wat de duurzaamheid van ons product verhoogt en er mee gewerkt wordt aan de circulaire economie.

Steenwol

Ophangsysteem en versteviging

Aan de gevel zullen rails vast gemaakt zijn (zie afbeelding 1) en aan de module haakjes (zie afbeelding 2) deze zullen in elkaar geschoven waardoor de gevel en de module aan elkaar verbonden worden. In afbeelding 3 is te zien hoe ze in elkaar geschoven zitten Elke module heeft twee rails en vier haakjes er is gekozen voor 4 haakjes voor extra stevigheid en voor de krachtverdeling. De bevestigingen voor het regelwerk zullen met een bout en moer verbonden worden aan de verstevigingsplaat. De verstevigingsplaat zal bestaan uit een plaat aluminium in een u-vorm omdat dit gewicht bespaart.